ROBUSTA HONEY

130.000

  • Tỷ lệ chín: 98%
  • Density: 740
  • Đen: 0.1%.
  • Vỡ : 1.5%max.
  • Tạp chất: 0.1%max.
  • Độ ẩm: 12.5%max.
  • Tỷ lệ trên sàng: 98%min trên sàng s16.
  • Qui cách đóng gói: 0.5kg hoặc 1kg
  • Nguồn gốc: Dắk lắk Việt Nam.
  • Giống cà phê: Robusta